0903.35.65.95
Mã sản phẩm: ĐTHOAI08
Tình trạng: Còn
Lượt xem: 666
Mô tả:
Tính năng nổi bật:
Màn hình hiển thị số gọi đến 2 hệ, lưu được 15 số gọi đi với 37 số gọi đến. Phím 171. Speakerphone
Tìm kiếm sản phẩm

Quảng cáo